10 najczęstszych pytań na temat finansowania samochodu

Czym się różni leasing od kredytu?

Zaczynając od podstaw – leasing i kredyt są dwoma najpopularniejszymi sposobami finansowania samochodów. Leasing jest przeznaczony zazwyczaj dla działalności, chociaż istnieje także opcja leasingu konsumenckiego dla osób prywatnych. Kredyt natomiast jest opcją często wybieraną przez indywidualnych klientów, ale możliwą także dla działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o równice pomiędzy tymi formami: w kredycie od początku jesteś właścicielem pojazdu, podczas gdy w leasingu dopiero po zakończeniu umowy wykupujesz przedmiot umowy leasingu. Dodatkowo, w leasingu opłaty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu i odliczasz od nich VAT. Leasing również nie obniża zdolności kredytowej, gdyż jest ujęty w kosztach firmy.

Jak działa wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy, nazywany także abonamentem lub subskrypcją, polega na odpłatnym wydzierżawieniu samochodu na okres podany w umowie, która może trwać kilka lat. Najemca opłaca comiesięczne raty (czynsz) zgodnie z harmonogramem. Wynajem długoterminowy samochodu to coraz chętniej wybierana forma finansowania samochodów w Polsce.Taka opcja szczególnie sprawdza się w firmach lub u osób prywatnych np. jeśli nie chcemy przywiązywać się do jednego modelu samochodu.

Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy leasingu lub kredytu?

Klient indywidualny, aby podpisać umowę opartą o kredyt lub leasing konsumencki potrzebuje:

 • Dowód osobisty albo paszport i prawo jazdy.
 • Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.
 • zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • zaświadczenie o wysokości osiąganych dochodów.

Jeśli przedsiębiorca planuje podpisać umowę o kredyt lub leasing, wówczas musi przygotować następujące dokumenty:

 • Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
 • Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
 • NIP oraz Regon.

Czym różni się leasing finansowy od operacyjnego i który wybrać?

Leasing operacyjny:

 • amortyzacja leży po stronie leasingodawcy
 • firma leasingowa dokonuje odpisy amortyzacyjne
 • wykup przedmiotu możliwy jest po zakończeniu umowy
 • umożliwia uzyskanie optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania
 • pozwala zachować płynność finansową
 • płatność podatku VAT rozłożona jest na raty
 • nie ma konieczności wykupienia przedmiotu umowy leasingowej po jej zakończeniu
 • leasing dla nowych firm – możliwy dla nowo powstałych firm

Leasing finansowy:

 • leasingobiorca zobowiązany jest o dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • czas trwania umowy leasingowej zbliżony jest do normatywnego okresu amortyzacji
 • konieczność płatności Vat w całości wraz z pierwszą ratą leasingową
 • przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę
 • umowa zawierana jest na dowolny okres. Nie ma narzuconego minimalnego czasu trwania,
 • brak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową,
 • brak wykupu – zapłata ostatniej raty sprawia, że przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Blisko 80% leasingobiorców wybiera leasing operacyjny. Przemawiają za nim prostota oraz większe korzyści podatkowe. Szczególnie sprawdza się on u osób, które mają na celu zakupić nowe samochody osobowe, chcą uniknąć naliczenia podatku VAT w pełnej wysokości lub mają zamiar zaliczyć do kosztów wysoką opłatę wstępną.

Co to znaczy “wkład własny”?

Jest to opłata wstępna w leasingu, która wynosi od 0 – 45% wartości przedmiotu leasingu. Czasami jest możliwość wzięcia leasingu bez konieczności opłaty wstępnej, szczególnie jeśli leasingobiorcą jest firma z długa historią działalności i dobrymi wynikami finansowymi.

Czy można leasingować samochody używane?

Tak, niektóre firmy leasingowe chętnie finansują używane samochody osobowe, inne mniej. Większość leasingodawców finansuje samochody max. 4-6 letnie. Auta starsze niż 6 lat jest trudniej wyleasingować na dobrych warunkach, jednak nadal jest to możliwe.

Ile kosztuje leasing?

 • 2 – 3% rocznie dla samochodów, ciągników siodłowych i niektórych maszyn
 • 2,5 – 4% rocznie dla nowych maszyn produkcyjnych i używanego samochodu osobowego;

Ile trwa procedura zawarcia umowy leasingu?

Czas zorganizowania leasingu (od momentu zawarcia umowy do odbioru przedmiotu leasingu) to zazwyczaj od 2-3 dni do tygodnia.

Jaki jest najkrótszy / najdłuższy czas trwania leasingu?

W leasingu operacyjnym minimalny czas trwania umowy zależy od stawki amortyzacji przedmiotu i wynosi 40% czasu amortyzacji. Natomiast różne stawki amortyzacji wymuszają różne okresy trwania leasingu. Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, motocykle, autobusy, niektóre maszyny i urządzenia charakteryzuje się stawką amortyzacji 20%, co wskazuje na minimalny okres trwania umowy leasingu finansowego – 2 lata.

W leasingu finansowym minimalny czas trwania umowy nie został wskazany w ustawie o podatku dochodowym. Zwykle jednak firmy leasingowe zawierają leasing na minimum 6 miesięcy, a maksymalny wynosi zwykle 60-72 mce.

Czy po wykupie można sprzedać przedmiot leasingu?

Tak, po wykupie pojazd staje się własnością kierowcy. Oznacza to, że właściciel może sprzedać samochód w dowolnym momencie po wykupie.

Na blogu Mylease w zakładce mylease.pl/blog znajdziesz obszerne materiały na temat leasingu, kredytu i nie tylko. Pamiętaj, że każde pytanie pomaga rozwiązać wątpliwości i pomóc podjąć świadomy wybór finansowania samochodu, dlatego jeśli dalej nie wszystko jest dla Ciebie jasne, to skorzystaj z naszej, bezpłatnej konsultacji. Pozostaje Ci wybór wymarzonego auta, a z resztą pomogą nasi wykwalifikowani specjaliści!